Dílčí projekty

Suche


Pedagogika

Z pedagogického hlediska jsou předmětem zájmu rovina identity organizací, respektive učení se identitě organizace, a rovina organizační kultury. Pedagogický výzkum se zde zaměřuje především na proces uvědomování si vlastní kultury a integrace vlastní kultury s kulturou cizí: To znamená, jde zprvu o otázku, jak uvědomování tradovaných a historicky utvářených kulturních praxí, postojů a vzorců probíhá a jak jsou společné a rozdílné pozadí do organizační kultury zahrnuty. Zadruhé jde o otázku, které procesy učení jsou základem vytváření organizační identity. Oba pedagogické výzkumné záměry – první zkoumá především způsoby překonávání mezikulturní komplexity, druhý především uvědomování si identity organizace – se v neposlední řadě zaměřují na porozumění interkulturalitě a transkulturalitě jakožto příčinám proměny a vývoje organizací a v tomto smyslu i na formování dovedností prostřednictvím vědecké reflexe.

 

Sociologie

 

Lingvistika

 

Es wird eine UnivIS-Orgnummer benötigt. Bitte geben Sie diese in der Konfigurationsdatei vkdaten/univis.conf in der Zeile mit dem parameter UnivISId an. Um die Organisationsnummer der eigenen Einrichtung zu erhalten, können Sie die Suche nach Einrichtungen vom Vorlagenkatalog nutzen.